Cartoon strip illustratie

Hieronder enkele voorbeelden van toegepaste illustratie, strip of cartoon. Autonoom of in samenwerking met de opdrachtgever. Boekomslagen, websites en onderwijs.
Woord en beeld vullen elkaar aan.